2048

0
0

Di chuyển các khối để xếp thành 2048

New Game
2
4

Cách chơi: Sử dụng phím mũi tên để di chuyển các khối. Khi các khối có giá trị bằng nhau chạm nhau, chúng sẽ được gộp thành một!